Guadalajara-Mexico

Missiehuis in Mexico

Opgericht in 2017, verblijven er momenteel 6 zusters die zich wijden aan de volgende apostolaten: missies in voorbereiding op de sacramenten, huisbezoeken en zorg voor zieken en bejaarden, waarbij ook getracht wordt tijdig het Heilig Viaticum te brengen.

 

De eerste die voet zette op Mexicaans grondgebied om de missie te beginnen was de familie Salazar (een familie die tot de MSP behoort). Deze familie heeft met haar werk en haar toewijding de weg vrij gemaakt voor de MSP zusters die zich nu ook in Mexico inzetten voor de allerarmsten en meest behoeftigen.

 

De zusters hebben hun tehuis in 2017 opgericht. Vanaf de dag dat ze aankwamen, zijn ze getuige geweest van grote armoede en nood. Maar de grootste armoede waarmee zij geconfronteerd zijn, is de behoefte van de mensen aan God. Daarom streven de missionarissen ernaar een levend Evangelie te zijn onder de armen.