Privacy beleid

Bescherming van persoonsgegevens

Toepasselijke wetgeving
Wet nr. 29733 - Wet op de bescherming van persoonsgegevens, Opperste Decreet nr. 003-2013-JUS, Reglement van Wet nr. 29733 en Richtlijn Informatiebeveiliging, goedgekeurd bij Directoriële Resolutie nr. 019-2013-JUS/DGPDP en alle andere die genoemde reglementen kunnen wijzigen of vervangen.

Doelstelling

HET BEDRIJF garandeert de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het gepaste gebruik van de persoonlijke gegevens die door onze klanten, gebruikers en medewerkers worden verstrekt, en daartoe nemen wij de technische, wettelijke en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. 
De persoonlijke gegevens die onze klanten, gebruikers en medewerkers aan HET BEDRIJF hebben verstrekt, worden gebruikt voor het ontwikkelen van de commerciële en/of dienstverlenende relatie met HET BEDRIJF, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het verzamelen van statistische, veiligheids- en/of historische informatie, en voor het verzenden van commerciële mededelingen, marketingproducten en -diensten van HET BEDRIJF en/of andere bedrijven van de Intercorp Group en zijn strategische partners, met inbegrip van die welke worden verspreid op het portaal van de Superintendency of the Securities Market (www.smv.gob.pe), evenals op het portaal www.intercorp.com.pe/es.

ARCO Rechten

Cliënten, gebruikers en medewerkers kunnen te allen tijde hun recht op informatie, toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van de vigerende wet op de bescherming van persoonsgegevens en de bijbehorende regelgeving. Daartoe kunnen zij het onderstaande aanvraagformulier invullen en gescand opsturen naar het volgende e-mailadres: missionaricuzco@gmail.com of het aanbieden bij een van de klantenservicecentra in onze winkelcentra.

Aanvraag tot uitoefening van ARCO-rechten
DOWNLOAD PDF

Uitoefening van ARCO-rechten

Wat zijn ARCO-rechten?
Wet nr. 29733 - Wet op de bescherming van persoonsgegevens - en de bijbehorende verordeningen, hebben de houders van persoonsgegevens het recht op informatie, toegang, annulering en verzet in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens verleend.

Ontvangstkanalen

Om uw rechten uit te oefenen, moet u het aanvraagformulier in de onderstaande link invullen en indienen via een van de kanalen die wij u ter beschikking hebben gesteld:

Aanvraag tot uitoefening van ARCO-rechten
DOWNLOAD PDF

- Verzending per e-mail

1.     Stuur uw naar behoren ingevulde sollicitatie als bijlage naar het volgende e-mailadres: missionaricuzco@gmail.com

2.     Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij.

3.     Indien u de houder van het recht vertegenwoordigt, voeg dan een volmacht bij met een gelegaliseerde handtekening en de identiteitskaart van de houder.

4.     Voeg de documenten bij die uw verzoek ondersteunen.

Als u het verzoek per e-mail verstuurt, stuurt het systeem u een automatische ontvangstbevestiging en krijgt u binnen de wettelijke termijn een antwoord.