Ilo, Tacna-Peru

Missiehuis in Illo, Peru

Dit is de meest recente stichting (2018). Ze telt 5 zusters die zich wijden aan evangelisatie door middel van huisbezoeken, catechese, kinderopvang en geestelijke ondersteuning. Onlangs hebben de zusters ook een refter opgericht waar veel mensen baat bij hebben.

 

Momenteel hebben zij ook een gemeenschapsrefter opgericht waarmee veel mensen gebaat zijn. Hier komen de mensen niet alleen om materieel voedsel te ontvangen, maar profiteren zij ook van de catechese die de zusters geven over het “Woord van God”. Men leert ook de basisgebeden, catechese over de vier Uitersten, de sacramenten, enz. Ze krijgen zelfs huiswerk mee voor de volgende dag, wat de mensen vreemd genoeg graag willen doen.