Getuigenis Jhon Max Begoa

“Ik heb 8 jaar in de Foyer Sint Tarcisius doorgebracht, waar ik God heb ontmoet en de betekenis van het woord "delen" heb geleerd” 

Mijn naam is John Max Begoa Sotelo. Ik ben 29 jaar oud, en ik heb deel uitgemaakt van deze grote familie van de Missionarissen Dienaars der Armen van 1997 tot 2005. Ik ben acht jaar in het tehuis geweest, in de refter, op school en in de ateliers, in feite was het alsof ik deel uitmaakte van een grote familie; het is me heel goed bevallen! 

In de ateliers heb ik veel vaardigheden en technische bekwaamheden geleerd die mij geholpen hebben om mij persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. In de Foyer maakte ik deel uit van het internaat; daar leerden we de betekenis van het woord “delen”, want alles wat in de Foyer binnenkwam werd verdeeld onder alle internen (kinderen die in onze Foyer wonen, omdat ze niemand hebben om voor hen te zorgen), dus als er een snoepje binnenkwam, moesten we weten hoe we het onder iedereen moesten verdelen... kortom, dit alles heeft me geholpen om te groeien in waardenbesef.

Toen ik klein was waren mijn ouders niet bemiddeld, en bovendien is mijn moeder toen ook overleden en dat heeft geleid tot mijn opname in de Foyer en dus ook in het college van de Beweging tot het einde van de middelbare school.

God is een fundamentele pijler in mijn leven, om mijn leven te leiden en te richten, en om de dingen goed te kunnen doen.  

Er is één ding dat me bijgebleven is: die saamhorigheid als familie, waar we allemaal elkaars hand vasthielden, waar we allemaal één persoon waren en de ware betekenis van het woord “delen” moesten kennen. 

Alles wat de mensen, die de Missionarissen Dienaars der Armen helpen, meebrengen, of het nu een zandkorrel of een ton zand is, telt mee. Door dit alles samen te voegen ontstaat de mogelijkheid om een levenskwaliteit te bieden aan hen die in de Foyer worden onthaald, aan hen die in het College studeren, aan hen die in de werkplaatsen worden opgeleid. Ik vraag u, net als voor mij indertijd, om zoveel mogelijk kinderen en arme mensen te blijven steunen, omdat al deze hulp ons in staat stelt opgeleid te worden tot goede mensen en professionelen. 

Nu ben ik professioneel, heb een licentie in Bedrijfskunde en ben ook vrijwillig brandweerman. Hartelijk dank! 

Nu ben ik een professioneel