Getuige Kardinaal Angelo Comastri

Vrienden, met grote vreugde heb ik jullie beslissing aangenomen om herinneringen en getuigenissen te verzamelen over het leven van Pater Giovanni Salerno.

Vrienden, met grote vreugde heb ik jullie beslissing aangenomen om herinneringen en getuigenissen te verzamelen over het leven van Pater Giovanni Salerno.

Ik heb hem leren kennen toen ik pastoor was van Porto Stefano (provincie Grosseto, Italië). Dankzij een prachtige Missionaire groep heb ik geprobeerd de parochie open te stellen voor de horizon van de wereld, zodat we het mysterie van de Katholieke Kerk ten volle kunnen inademen, die de rijken en de armen omarmt om hen te genezen door de Liefde van Jezus.

Mijn ontmoeting met Pater Giovanni had een diepe indruk op mij gemaakt. We ontmoeten allemaal veel mensen, elke dag, maar vaak laten deze ontmoetingen geen sporen na in onze ziel. Veel mensen zijn ondoorzichtige ramen die het Licht van Jezus niet binnenlaten. Mijn ontmoeting met Pater Salerno overstroomde me op dezelfde manier als mijn ontmoeting met de heilige Johannes Paulus II en de heilige Teresa van Calcutta.

Ik werd getroffen door de diepe harmonie te zien tussen de gevoelens van Moeder Teresa en die van Pater Giovanni. Moeder Teresa zei me verschillende keren: “Ik ben geen sociaal werkster. Ik ben gelovig en ik probeer de liefde van Jezus door te geven aan ieder die ik ontmoet.” Pater Giovanni zei me hetzelfde: “Ik ben een dienaar der armen om Jezus te midden de allerarmsten te brengen, want alleen Jezus geneest armoede in al haar uitingen en diepten.”

Ik herinner me dat ik tegen hem zei: “moet ik dan met je meegaan?”.

Ik werd getroffen door de diepe harmonie te zien tussen de gevoelens van Moeder Teresa en die van Pater Giovanni.

We hebben mensen nodig zoals Pater Giovanni Salerno, zoals Moeder Teresa, zoals Johannes Paulus II.

Pater Giovanni antwoordde: “Blijf waar je bent. In rijke landen is de armoede erger dan in die van de Derde Wereld. In de ontwikkelde landen breidt de geestelijke armoede zich uit, de armoede van de leegte van idealen, de armoede van het onverzadigbare en altijd ongelukkige egoïsme.” Moeder Teresa vertelde me hetzelfde: “Je kunt Calcutta overal vinden. In arme landen vind je mensen die ondervoed zijn van lichaam maar mooi van ziel. In rijke landen vind je mensen die goed verzorgd zijn van lichaam, maar met een verwoeste en ongelooflijk lelijke ziel. Hier is er zo’n behoefte aan Jezus en ware Liefde die alleen Hij kan onderwijzen en geven.”

We hebben mensen nodig zoals Pater Giovanni Salerno, zoals Moeder Teresa, zoals Johannes Paulus II. Aan het einde van WJD 2002 in Toronto zei Johannes Paulus II: “Wees niet als slakken die alleen een spoor van slijm achterlaten. Een lichte regenbui is genoeg om het te laten verdwijnen. Geliefde jongeren, maak van je leven een liefdevol kunstwerk van liefde: geef het weg, besteed het aan goed doen en laat een stempel achter, en je zult gelukkig zijn”.

Dit is de les dat Pater Giovanni Salerno ons naliet, een les die zeer actueel is.

Mijn ontmoeting met Pater Giovanni had een diepe indruk op mij gemaakt.