Denle

De hand van de Voorzienigheid

sep 1, 2021

In Guadalajara (Mexico), zoals in de hele wereld, leven we als gevolg van de pandemie in zeer moeilijke tijden. Het aantal besmettingen en sterfgevallen neemt immers met de dag toe, en nog meer het aantal gezinnen dat in grote moeilijkheden verkeert, hetzij door gebrek aan werk, hetzij door het verlies van hun baan. Wij danken God dat Hij, te midden van heel deze droeve realiteit, tijdens deze maanden van grote nood, dichter en aandachtiger is geweest voor de noden van Zijn kinderen. Tijdens deze zeer koude dagen heeft de Heer ons bijvoorbeeld, via onze weldoeners, 200 dekens, voedsel, luiers en melk doen toekomen; evenzo schonken de Karmelietessen van San José van Guadalajara ons verschillende zakken met snoep, sjaals en speelgoed. 

Deze keer besloten wij echter met eigen middelen naar het dorp "Trinidad García de las Cadenas" te reizen, in de deelstaat Zacatecas, op anderhalf uur rijden van Guadalajara, waar wij deze giften konden verdelen onder vele behoeftige mensen van verschillende etnische (inheemse) groepen, hoofdzakelijk landarbeiders, alleenstaande moeders, kinderen en bejaarden. Het is prachtig te erkennen dat door een liefdevolle daad van geloof in Gods voorzienigheid, vele zegeningen en weldaden van God uitgaan. 

Dank aan alle mensen die, op een zeer gulle manier, de mensen in nood helpen. Moge de Heer hun vrijgevigheid belonen en hen blijven zegenen.