Denle

Doopsels. De prachtige rijkdom van ons missieleven

OKT 23, 2023

Met hemelse vreugde konden we al onze kinderen helpen bij het ontvangen van de sacramenten. Ze werden allemaal gedoopt en velen van hen ontvingen hun eerste H. Communie. Het was een grote vreugde voor iedereen die zich inzet voor de geestelijke groei van deze kinderen en voor de gehele Kerk, die zich verheugt over elk nieuw kind van God.

Dit jaar hebben we 24 kinderen verwelkomd die zich in extreme omstandigheden bevonden. De meesten van hen hebben geen familie en is het dus moeilijk voor hen om met dit besef te leven;  daarom zijn we ervan overtuigd dat een van de fundamentele taken van de MSP is om de kinderen te leren vergeven aan wie hen in de steek heeft gelaten, iets wat niet kan gebeuren zonder de hulp van de goddelijke genade, want het is de bovennatuurlijke genade, de kracht van de Heilige Geest, die een diepgaande genezing in deze kleintjes bewerkstelligt.