Denle

Een mooie “Dag van de prestatie”

sep 27, 2021

Enkele dagen geleden vierden we in onze Foyer een “Dag van de prestatie” waarin alle kinderen, gezonde of met een  beperking, hun vaardigheden konden laten zien. Het was een heel feest voor hen, die zich zo goed hadden voorbereid en we konden die dag als in één familie vieren. Ze zagen er zo gelukkig uit wanneer ze mochten demonstreren wat ze geleerd hadden.

Als Missiezusters Dienaressen der Armen danken wij God voor het grote geschenk dat deze kinderen voor ons zijn; want hun vreugde is onze vreugde en de glimlach op hun gezichten is het mooiste geschenk dat wij van hen krijgen.

Wij vragen u allen om niet na te laten onze armen te helpen, want zoals de Heilige Schrift ons herinnert: “De aalmoes verlost van de dood en zuivert van elke zonde. De vrijgevige zal een lang leven beschoren worden.”