Denle

Ontvangst van de albe. Een mooie ritu

NOV 8, 2023

We hebben dit mooie werk voortgezet dat probeert te beantwoorden aan de aanwijzingen van het Leergezag van de Kerk, dat ons vraagt om lokale roepingen te stimuleren.

In de loop van het jaar werden twee retraites georganiseerd voor jongeren die hun inzicht in deze roeping wilden verdiepen. Ongeveer 40 jongeren namen deel aan de eerste retraite en ongeveer 35 aan de tweede. Een aantal van hen gaf aan graag te willen toetreden tot het Roepingencentrum "San Luis Gonzaga" om daar hun vorming te beginnen. 

Dit jaar werden acht jongeren opgeleid in ons Roepingencentrum, van wie er zes bleven tot het einde van het jaar. In de tweede helft van het jaar ontvingen we echter meer jongeren die veertien dagen of een maand lang verschillende roeping ervaringen kwamen opdoen. 

Een van de hoogtepunten was de ritus van de oplegging van de albe, een ritus waarmee de jongere een diepere verbintenis met God aangaat voor de dienst van de Heilige Mis. Met deze ritus treden de jongeren toe tot het Roepingencentrum in de volle betekenis van het woord en sluiten ze hun proefperiode af.

Laten we deze jonge mensen die gevormd worden in het "Roepingencentrum" toevertrouwen aan uw gebeden, zodat ze verder kunnen gaan op de weg die God voor hen is begonnen uit te stippelen.