Andahuaylillas, Cuzco – Peru

De Cité van de Kinderen

Het werd in 2007 ingehuldigd en ontvangt dagelijks 500 mensen: leden van de gemeenschap, kinderen en jongeren in opleiding, leraren, professoren en medewerkers. Het huisvest verschillende werken:

 • De Foyer Sint Tarcisius

  Een tehuis voor kinderen en jongeren waarvan de meesten in de steek zijn gelaten of gedeeltelijk, of het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.  

 • Het Sint Augustinusjaar

  Zij bestaat uit jonge mannen die zich gedurende een jaar - dat als een lange en gunstige periode voor de onderscheiding van de roeping wordt beschouwd - ten dienste stellen van God en van de allerarmsten.

 • Roepingencentrum Sint Aloysius Gonzaga

  Hier komen jongens van 11 tot 17 jaar die zich aangetrokken voelen tot het priesterschap en het godgewijde leven.

 • Oratorium Don Bosco

  Elke zaterdag opent het zijn deuren voor ongeveer 150 arme kinderen uit de omgeving en biedt hen een intensief programma van catechese, spel en sport dat de hele dag duurt.

 • Sint Francesco en Jacinta Marto School

  Deze verwelkomt gratis ongeveer 260 arme kinderen en jongeren. Jezus is het Hart van de school, daarom lossen onze jongens zich tijdens de dag om beurt af voor de Eucharistische Aanbidding.

 • Het Centrum voor Technisch Beroepsonderwijs

  Technisch onderwijs wordt aangeboden aan de leerlingen van het middelbaar, met een tijdschema dat hen in staat stelt in twee jaar een diploma te behalen.

 • De missies

  De Missionaire Priesters en Broeders Dienaars der Armen ondernemen regelmatig missies in de Hoge Cordillera.