Ajofrín, Toledo – Spanje

Vormingshuis

Dit is de specifieke plaats voor de vorming van jonge mannen van verschillende nationaliteiten die na een ervaring van minstens een jaar in onze missies de roeping hebben gevoeld om hun leven aan God toe te wijden in dienst van de armsten. Zij worden intellectueel en geestelijk gevormd in het charisma van de Beweging.

 

In het Vormingshuis “Heilige Maria Moeder der Armen” voltooien de jongeren hun drie jaar postulantaat (deze periode valt samen met de propedeuse en de twee jaar filosofie), en na het noviciaat voltooien zij in hetzelfde huis de vier jaar post-noviciaat (tijdens hun vier jaar theologie).

 

Het vormingshuis biedt ook andere jongeren de mogelijkheid om gedurende enkele dagen de spiritualiteit van de Missionarissen Dienaars der Armen te delen. Daartoe biedt het tijdens de zomerperiodes cursussen en Geestelijke Oefeningen van Sint Ignatius aan en ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een internationaal kamp, beide open voor jonge mannen die christelijke broederlijkheid en dienstbaarheid willen ervaren in een sereen missionair klimaat.