Megosztás

Megemlékezés Fr. Deyvid 🇨🇴 és Fr. Guido 🇵🇪 felszenteléséről ⛪️ ⛪️ 🇵🇪

MÁJ 11, 2023

Tavaly március 25-én került sor két kedves diakónusunk, Guido (perui) és Deyvid (kolumbiai) pappá szentelésére a Fiúk Városában (Peru, Andahuaylillas-Cuzco). Minden Szegények Szolgája Misszionárius számára mérhetetlen öröm forrása volt, és hálát adunk Istennek ezért a nagyszerű ajándékért.

A felszentelést követő napokban az új papok bejárták a különböző közösségeket, hogy megünnepeljék első miséiket.

Kérünk Benneteket, hogy imáitokban ne feledkezzetek meg róluk, és kérjétek az aratás Urát, hogy ne fáradjon bele, hogy munkásokat küldjön az Ő aratásába (vö. Lk 10,2), mert a szegényeknek szükségük van  Krisztusra, és kevesen vannak, akik el
akarják Őt vinni közéjük.
Isten áldjon Benneteket!