Megosztás

Szeretett Kubánkból érkező hírek

ÁPR 24, 2024

Az elmúlt hónapban, márciusban Kuba közössége fogadta Walter Corsini msp atyát (a Szegények Szolgái Misszionáriusok általános elöljárója) látogatása alkalmával.

A következőkről számoltak be nekünk a látogatás kapcsán:

  • Köszönjük Walter atya február 22 – március 8-ig tartó látogatását. Hálát adunk atyai jelenlétéért, a közösség tagjainak szentelt személyes figyelméért és a lelkipásztori szolgálatáért.

Látogatása alkalmat adott egy új - a Cienfuegos Egyházmegye és a Szegények Szolgái Misszionáriusok között kötendő megállapodás aláírására, mivel az előző decemberben befejeződött. A megállapodás értelmében a Szegények Szolgái Misszionáriusok elkötelezőnek a Cienfuegos Egyházmegye több falujának és területének ellátására.

 

Márciusban a Nagyhét tiszteletére több lelkigyakorlatot is meghirdettek, melyeken jelentős számban vettek részt az érdeklődők.

Ezeken a bentlakós eseményeken különböző gyógyszereket osztottak szét a résztvevők között és személyesen kísérték őket, hogy méltón ünnepelhessék meg a Nagyhetet.

  • Jártuk a falvaink nagy részét, hogy megünnepeljük a húsvéti Szent Triduumot, ahol meglehetősen sok hívő vett részt a szertartásokon. Némely éjszakába nyúló szertartás (a nagycsütörtöki vagy nagyszombati) nehézkesen folyt, mert egyrészt sokan azok közül, akik eljöttek, nem szoktak Szentmisére járni, következésképpen nem sajátjuk a csendes részvétel, másrészt az utcáról beszűrődő diszkózene nagyon megnehezítette az áhítat perceit.

Ennek ellenére kegyelmekben gazdag napok voltak ezek, melyek egyikén Cumanayaguaban két gyermek katekument is megkereszteltünk.

Április hónap folyamán folytattuk sokrétű, szokásos tevékenységeinket.

Imádságaikba ajánljuk ezt a szép apostoli küldetést.

 

Isten áldja Önöket!