Przynieść ubogim bogactwa Kościoła, charyzmat MSP

Przyszliśmy na świat, aby pomnażać świętość Kościoła poprzez służbę innym. Księga "Naśladowania Chrystusa" jest naszą regułą życia duchowego i każdego dnia upodabnia nas do Chrystusa. W istocie, nasza kondycja misjonarzy wymaga od nas głębokiego życia duchowego, a jednocześnie wymaga od nas, abyśmy byli "kontemplatykami w działaniu", posłanymi do radykalnego zaangażowania się w misję ad gentes poprzez ewangelizację pokorną i cichą.

Nazywamy się Sługami w nawiązaniu do Sługi Jahwe, podstawowymi filarami naszego życia są: Krzyż, milczenie, pokora i przede wszystkim posłuszeństwo. Kontemplując Chrystusa, posłuszni Ojcu, chcemy być wierni Magisterium Kościoła aż do najmniejszego szczegółu. 
Czujemy się szczególnie chronieni przez Dziewicę Maryję, "Świętą Maryję Matkę Ubogich", do której wszyscy członkowie wyznają czułe i zrównoważone nabożeństwo.
 

Książka „O naśladowaniu Chryustusa”, reguła życia

„O naśladowaniu Chrystusa” jest naszą regułą życia duchowego, dłutem, które codziennie upodabnia nas do Chrystusa 

Duch Święty, oś naszego życia

Każdego dnia śpiewem „Veni Creator” i „Veni Sancte Spiritus” prosimy o moc Ducha Świętego, prawdziwego filaru naszego życia misjonarskiego

Głęboka miłość do Świętej Eucharystii

Codziennie w naszych domach przeżywamy godzinę Adoracji Eucharystycznej, pragnąc, aby Chrystus uczynił nas chlebem łamanym dla ubogich 

Kochać ubogich, jak Kościół

Jeśli udzielimy ubogim tylko pomocy materialnej, sprawimy, że będą coraz biedniejsi, musimy więc ofiarować im całe bogactwo Kościoła

Mocne postanowienie ciągłego nawrócenia

Jesteśmy świadomi naszej małości i kruchości, dlatego praktykujemy ciągłą „Rewizję Życia”  

W poszukiwaniu wiecznego zbawienia ubogich

"Ruch Misjonarzy Sług Ubogich będzie się rozprzestrzeniał i głęboko zakorzeniał, jeśli pozostanie w Bogu i w poszukiwaniu wiecznego zbawienia ubogich".
Aby być prawdziwymi braćmi ubogich - mówił papież Pablo VI - misjonarze muszą być prawdziwymi naśladowcami Chrystusa Jezusa, dlatego o. Jan ustanowił Księgę naśladowania Chrystusa jako regułę duchową dla MSP. 

Nasze logo przedstawia nasz charyzmat

 • Misjonarz obmywający nogi

  Pokazuje naszą gotowość oddania życia w służbie ubogim (za przykładem obmywającego nogi Jezusa).

 • pusty Krzyż

  Nasze zobowiązanie do kontynuowania misji Chrystusa wyraża pusty krzyż; wiemy, że każdy misjonarz będzie musiał zająć swoje miejsce na krzyżu.

 • Płomień

  Zaufanie do Ducha Świętego jest wyrażone przez płomienie; obecność tego samego ognia kształtuje także eucharystyczny sens naszego życia

Zaprzyj się siebie, weź swój krzyż i chodź za mną