Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Obowiązujące prawodawstwo
Ustawa nr 29733 - Ustawa o ochronie danych osobowych, Dekret Najwyższy nr 003-2013-JUS, Rozporządzenie do Ustawy nr 29733 i Dyrektywa o bezpieczeństwie informacji, zatwierdzona Uchwałą Dyrektora nr 019-2013-JUS/DGPDP i wszelkie inne, które mogą zmienić lub zastąpić te przepisy.

Cel pomocy

FIRMA gwarantuje poufność, bezpieczeństwo i odpowiednie wykorzystanie danych osobowych przekazanych przez naszych klientów, użytkowników i współpracowników, w tym celu stosujemy środki techniczne, prawne i organizacyjne zgodne z przepisami obowiązującego prawa. 
Dane osobowe, które nasi klienci, użytkownicy i współpracownicy przekazali FIRMIE, są wykorzystywane w celu rozwijania relacji handlowych i/lub usługowych z FIRMĄ, wypełniania zobowiązań prawnych, gromadzenia informacji statystycznych, dotyczących bezpieczeństwa i/lub historycznych oraz w celu wysyłania informacji handlowych, marketingu produktów i usług FIRMY i/lub innych spółek Grupy Intercorp oraz jej partnerów strategicznych, w tym informacji rozpowszechnianych na portalu Urzędu Nadzoru Rynku Papierów Wartościowych (www.smv.gob.pe) oraz na portalu www.intercorp.com.pe/es.

Prawa ARCO

Klienci, użytkownicy i współpracownicy mogą w każdej chwili skorzystać z prawa do informacji, dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych i jej rozporządzeniami. W tym celu mogą wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go zeskanowany na adres e-mail: missionaricuzco@gmail.com lub przedstawić go w jednym z punktów obsługi klienta w naszych centrach handlowych.

Wniosek o wykonanie Prawa ARCO
DOWNLOAD PDF

Wykonywanie praw ARCO

Co to są Prawa ARCO?
Ustawa nr 29733 - Ustawa o ochronie danych osobowych i jej rozporządzenia, przyznały posiadaczom danych osobowych prawo do informacji, dostępu, odwołania i sprzeciwu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Kanały odbioru

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w linku poniżej i przesłać go za pośrednictwem dowolnego z udostępnionych przez nas kanałów:

Wniosek o wykonanie praw ARCO
DOWNLOAD PDF

- Wysyłanie przez e-mail

1.     Należycie wypełnione zgłoszenie należy przesłać w formie załącznika na następujący adres e-mail: missionaricuzco@gmail.com

2.     Dołącz kopię swojego dokumentu tożsamości.

3.     W przypadku reprezentowania posiadacza prawa należy dołączyć pełnomocnictwo z zalegalizowanym podpisem oraz dowód osobisty posiadacza.

4.     Dołącz dokumenty, które potwierdzają Twój wniosek.

Jeśli wyślesz wniosek pocztą elektroniczną, system wyśle Ci automatyczną odpowiedź o jego otrzymaniu i otrzymasz odpowiedź w przewidzianym prawem terminie.