„Misjonarze Słudzy Ubogich rozrosną się i zapuszczą głębokie korzenie, jeśli zjednoczą się z Bogiem i będą zabiegać o wieczne zbawienie ubogich”.

Ojciec
Giovanni Salerno

85 lat życia, 61 kapłaństwa, 55 zaangażowania misyjnego i 40 jako założyciel kościelnej wspólnoty Misjonarzy Sług Ubogich

Trama de frase de fundador

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

„Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy” (Prz 19,17)

Año de Nacimiento

Rok śmierci

Ludzki ból odczuwany przez serce z powodu utraty ojca, założyciela, a dla wielu wielkiego przyjaciela i powiernika, absolutnie nie może przyćmić radości z daru, jaki otrzymaliśmy w jego osobie, w przykładzie jego drogi misyjnej, w sile pasji, z jaką przeżywał swoje powołanie. Zechciał wejść w rolę „sługi”, sługi w sensie biblijnym, to jest człowieka autentycznie zakochanego w Bogu. Możemy nadać mu tytuł, który, jak on sam chciał, ma być busolą, orientujący sposób życia Ewangelią praktykowany przez Misjonarzy Sług Ubogich: sługa Boga, sługa Kościoła i sługa Ubogich.

Konkretyzując Charyzmat poprzez:

  • służbę Bogu odżywianą modlitwą
  • służbę Kościołowi, owoc umiłowania posłuszeństwa
  • służenie ubogim widząc w nich Chrystusa
  • Z głęboką pobożnością eucharystyczną
  • Z pragnieniem nieustannego nawracania się.

Moim jedynym pragnieniem jest Niebo.

1938

Ojciec Giovanni Salerno rodzi się w Geli (w sycylijskiej prowincji Caltanissetta, we Włoszech). Jego rodzicami byli Nicola Salerno i Angela Legname.

1940

Mały Giovanni ma nieco ponad rok, kiedy Włochy przystąpiły do II wojny światowej, u boku hitlerowskich Niemiec.

1943

Ojcu Giovanniemu Salerno śni się Najświętsza Maria Panna Matka Ubogich, otoczona dziećmi z różnych kontynentów.

1946

W wieku 8 lat przyjmuje Pierwszą Komunię świętą: „W tym dniu modliłem się o trzy rzeczy: żeby zostać kapłanem, żeby zostać lekarzem i żeby zostać misjonarzem. Pan mnie wysłuchał”.

1949

Giovanni w wieku 11 lat wstępuje do seminarium augustiańskiego w Palermo: „Byłem szczęśliwy! Czułem wewnątrz, że Pan mnie wzywa, bym został kapłanem”.

1957

Trzej okuliści zgodnie diagnozują u niego chorobę, która w ciągu kilku lat miała doprowadzić do ślepoty: „Ja jednak wierzyłem mocno w moje powołanie”.

1957-1961

Studia teologiczne w Seminarium Archidiecezjalnym w Monreale (prowincja Palermo)

1961

23 grudnia o. Giovanni zostaje wyświęcony na kapłana: „Moja matka, całując mnie  w ręce powiedziała: «Oby te ręce mogły uratować wiele dzieci!»”.

1962

Żywiąc ciągle pragnienie służenia ubogim ojciec Giovanni rozpoczyna studia z zakresu medycyny misyjnej.

1966

Ojciec Giovanni na wezwanie swoich przełożonych zgłasza się jako ochotnik razem z innymi siedmioma współbraćmi, by jechać na misje do Chuquibambilli w Peru.

1968

Wyjazd do Peru. Przyjechawszy na teren misyjny i widząc trudną sytuację chorych, ojciec Salerno zaczyna otwierać przychodnie.

1969

Dzieci z Kordyliery przeżywały autentyczną kalwarię, wobec której słyszałem wewnątrz siebie głos: „Czyż nie stworzyłem cię, byś pomógł tym dzieciom?”.

1970-1981

Przejeżdża wzdłuż i wszerz całą Kordylierę andyjską ewangelizując wielu ubogich spragnionych Słowa Bożego.

1982

Inauguracja „Sierocińca świętej Teresy”. „Ja miałem wielkie obawy co do tej fundacji, ale zobaczyłem w wizji Dzieciątko Jezus, które mówiło do mnie: «Przyjmij Mnie w tych dzieciach»”.

1982

Spotyka się z siostrą Łucją (pastuszką z Fatimy) i z Matką Teresą z Kalkuty, które go zachęcają, aby kontynuował fundację.

1984

Spotkanie z arcybiskupem Toledo, kard. Marcelo Gonzalezem, który otwiera podwoje swojej diecezji i zachęca go, aby formował przyszłych kapłanów.

1986

Ojciec Giovanni zostaje przyjęty na audiencji prywatnej przez papieża Jana Pawła II, który mówi mu: „Tu chodzi naprawdę o «Opus Christi Salvatoris Mundi»”.

1986-2015

Ojciec Giovanni poświęca się całkowicie swojemu zadaniu nadania życia Charyzmatowi, którym natchnął go Bóg, z zamiarem pozostania zawsze wiernym Kościołowi.

2015

Ojciec Giovanni Salerno postanawia ustąpić z funkcji Przełożonego Generalnego  i udaje się na misję na Kubę.

2017

Ojciec opuszcza Kubę i wraca do Limy, gdzie, jak sam mówi: „Spędzam dnie cały czas się modląc”.

2023

„Przyjdź, pochwyć mnie i zabierz mnie ze sobą, Matko moja!” Najświętsza Dziewica wysłuchując jego pragnienia wzięła go w swe ramiona w pierwszą sobotę miesiąca lutego.

Co zostawił nam ojciec Giovanni

<

Moi drodzy: przyjąłem z ogromną radością wasze postanowienie, by zebrać wspomnienia i świadectwa o życiu ojca Giovanniego Salerno.

Kard. Angelo Comastri

Emerytowany wikariusz generalny Jego Świątobliwości dla miasta Watykan

Zobacz wszystkie opinie

Jego wypowiedzi i jego myśli nadal w nas żyją

Aby prowadzić naprzód młodą rodzinę Misjonarzy Sług Ubogich jestem gotów na każde poświęcenie, na znoszenie wszelkiego rodzaju upokorzeń, na ofiarowanie także mojego życia.

">

Miłość do Ruchu

Aby prowadzić naprzód młodą rodzinę Misjonarzy Sług Ubogich jestem gotów na każde poświęcenie, na znoszenie wszelkiego rodzaju upokorzeń, na ofiarowanie także mojego życia.

Nie można służyć ubogim, jeśli się nie jest pełnym Boga.

">

Miłość Boga jest źródłem miłości do ubogich

Nie można służyć ubogim, jeśli się nie jest pełnym Boga.

Chciałbym żyć tysiąc razy i za każdym razem jako kapłan, aby zbawić możliwie jak największą ilość osieroconych i porzuconych dzieci.

">

Miłość do dzieci

Chciałbym żyć tysiąc razy i za każdym razem jako kapłan, aby zbawić możliwie jak największą ilość osieroconych i porzuconych dzieci.

Musimy dawać ubogim nas samych, nasz czas, nasze życie!

">

Dawanie ubogim tego, co zbywa, nie wystarczy

Musimy dawać ubogim nas samych, nasz czas, nasze życie!

Misjonarze Słudzy Ubogich powinni przede wszystkim zawsze umieć rozpoznać Chrystusa w ubogich. Przyjmujemy, opiekujemy się, pomagamy jednemu dziecku: Jezusowi.

">

Zakonnicy kontemplacyjni w działaniu

Misjonarze Słudzy Ubogich powinni przede wszystkim zawsze umieć rozpoznać Chrystusa w ubogich. Przyjmujemy, opiekujemy się, pomagamy jednemu dziecku: Jezusowi.

Nie zostawiajcie nigdy różańca na ostatnie godziny dnia. Matka Boża zasługuje na najlepsze chwile naszego dnia!

">

Miłujcie modlitwę różańcową

Nie zostawiajcie nigdy różańca na ostatnie godziny dnia. Matka Boża zasługuje na najlepsze chwile naszego dnia!

Módlmy się i ofiarujmy wyrzeczenia za

jego wieczny odpoczynek

Modlić się za jego duszę i prosić Boga, by pomagał nam każdego dnia służyć najuboższym jest najlepszym dziełem miłosierdzia, jakie możemy  pełnić

Ofiara duchowa

Jedyne dziedzictwo, które zostawiam moim synom: posłuszeństwo

Nazywamy się sługami, dlatego że chcemy być jak Chrystus

Ubodzy są książętami Boga

Prawdziwa godność człowieka to nauczyć go Ewangelii

Nie dawajmy zaledwie jednego miesiąca z naszego życia, ofiarujmy całe życie!