Opus Christi Salvatoris Mundi

"Tymi słowami św. Jan Paweł II zwrócił się do o. Giovanniego Salerno 5 listopada 1986 roku. Dlatego też oficjalna nazwa "Misjonarzy Sług Ubogich" brzmi "Opus Christi Salvatoris Mundi". 

Jesteśmy ponad 150 Misjonarzami Sługami Ubogich (MSP), reprezentującymi 15 narodowości, służącymi ponad 1000 dzieci dziennie, poprzez darmowe szkoły, kuchnie, poradnie medyczne i profesjonalne warsztaty.

Założone przez o. Giovanni Salerno

Ojciec Giovanni Salerno urodził się w Gela (Caltanissetta) 30 stycznia 1938 roku. W latach 1957-1961 studiował teologię w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Monreale (Palermo) i 23 grudnia 1961 r. przyjął święcenia kapłańskie. W sierpniu 1968 r. o. Salerno wyjechał z grupą augustianów, aby założyć prałaturę w andyjskim regionie Apurímac (Peru). Na tym terytorium misyjnym zastał naprawdę niepokojącą sytuację: całe wioski żyły jeszcze "w epoce kamienia łupanego", całkowicie opuszczone. Dlatego też, zainspirowany encykliką "Populorum Progressio" papieża Pablo VI, Ojciec Jan założył "Misjonarzy Sług Ubogich" (MSP), aby odpowiedzieć na to nieustanne wezwanie papieża do wyjścia naprzeciw większości ludzkości, która cierpi z powodu głodu, niesprawiedliwości i wszelkiego rodzaju chorób. 

 

Jesteśmy ruchem kościelnym

Nie idziemy sami, ale z Kościołem, na spotkanie najuboższych, dlatego naszą misją jest niesienie ubogim całego bogactwa Kościoła, aby uczynić ich prawdziwymi książętami, dziećmi Bożymi. 

Zapoznaj się z naszą historią

1968

O. Giovanni przybywa do Peru jako misjonarz augustiański do Prałatury Chuquibambilla

Zapoznaj się z naszą historią

1982

Powstaje żłobek „Świętej Teresy”, by przyjmować, jak Chrystus, niepełnosprawnych i najuboższych

Zapoznaj się z naszą historią

1986

O. Giovanni otrzymuje błogosławieństwo św. Jana Pawła II dla całego Ruchu MSP

Zapoznaj się z naszą historią

1990

Otwarcie domu formacyjnego męskiej gałęzi MSP w Ajofrín niedaleko Toledo w Hiszpanii

Zapoznaj się z naszą historią

2007

Powstaje Miasteczko Chłopców, w którym przyjmujemy wiele biednych i osieroconych dzieci

Zapoznaj się z naszą historią

2009

Modlitwa stanowi stanowi serce. W 2009 roku powstaje wspólnota kontemplacyjna.

Zapoznaj się z naszą historią

2011

Inauguracja osady „Villa Nazareth”, gdzie rodziny chcą żyć świętością.

Zapoznaj się z naszą historią

2013

Pierwsze fundacje za granicą: w Meksyku (małżeństwa MSP) i na Kubie (kapłani MSP)

Zapoznaj się z naszą historią

2020

Dąży się do kanonicznego uznawania dwóch Instytutów Zakonnych: Męskiego i Żeńskiego

1968

1982

1986

1990

2007

2009

2011

2013

2020