Dołącz do nas i zbliż się do Chrystusa

Misjonarze Słudzy Ubogich organizują w ciągu roku różne wydarzenia (rekolekcje, konferencje, dni misyjne, kampusy, itp.), które są zawsze bezpłatne.
Dzięki tym wydarzeniom będziecie mogli pielęgnować swoją relację z Panem i pogłębiać formację chrześcijańską, abyście poprzez przykład swojego życia mogli przekazywać przesłanie Ewangelii.