„Ut unum sint”

„Ut unum sint” (Aby byli jedno) pragnienie, które Jezus objawia w Ewangelii św. Jana, jest naszym symbolem, jest tym, czego Bóg pragnie dla wszystkich, dla was i dla nas. Zapraszamy do poznania naszych wspólnot.