Udostępnij

12 października: podpora naszego życia misyjnego

PAŹ 14, 2023

12 października jest dla Misjonarzy Sług Ubogich datą fundamentalną: jest to dzień składania ślubów. Niektórzy składają śluby wieczyste; ci, którzy już je złożyli, obchodzą rocznicę; inni składają śluby czasowe lub je odnawiają.

W tym roku ku naszej ogromnej radości celebrowaliśmy wszystkie te wydarzenia: profesję wieczystą trzech sióstr (siostry Katherine, siostry Yenny i siostry Marii Luisy) oraz jednego brata (brata Pierre André); odnowienie ślubów kolejnych trzech sióstr (siostry Sharmely, siostry Saidy i siostry Gabrieli) i czterech braci (brata Mateo, brata René, brata Gabriela i brata manca il nome); pierwsze śluby czasowe trzech sióstr (siostry Yaneth, siostry Grizaidy i siostry Adelmy).

Bardzo dobrze jest przy tej okazji przypomnieć słowa ojca Giovanniego o tym, w jaki sposób należy przeżywać takie święto: „Powinniśmy obchodzić ten dzień w milczeniu i w prostocie, oddając się przez cały czas adoracji eucharystycznej, aby w milczeniu każdy zawarł to «przymierze miłości» w służbie najuboższym. Nie należy zapominać przy tym o ciągłej lekturze «O naśladowaniu Chrystusa» (naszej reguły życia) by umieć podążać zawsze drogą nieustannego nawracania się. Jestem głęboko przekonany, że wprowadzanie w życie wszystkich tych metod pozwoli naszym wspólnotom wzrastać codziennie w charyzmacie i jednoczyć się wokół tego samego ideału”.

 

W szczególny sposób powierzamy waszej modlitwie owoce tego dnia.