Udostępnij

Emily, Boży aniołek

LIS 27, 2021

Siostry Misjonarki Sługi Ubogich i dzieci z Domu Małego Dziecka z radością przyjęły kolejnego członka
wielkiej rodziny ich Domu. Jest to jedenastomiesięczna dziewczynka przywieziona przez Jednostkę
Opieki Specjalnej. Nazywa się Emily Aytana.

 

Kiedy przyjechała, bardzo płakała. Wystarczyło parę godzin, aby zdała sobie sprawę, że ma wokół siebie
nową rodzinę, która z wielką miłością się nią zaopiekuje, więc zaczęła się uśmiechać i gaworzyć.

Dziękujemy Ci, Panie, za powierzenie nam tej dziewczynki, jesteśmy szczęśliwi, że jest wśród nas i
prosimy Cię, oświeć nas, abyśmy umieli ją wychowywać zgodnie z Twoim zamysłem. AMEN.