Udostępnij

Koniec Roku w naszych szkołach

GRU 28, 2022

W ostatnich dniach odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego w naszych szkołach: w czwartek, 22 grudnia, w szkole męskiej Franciszka i Hiacynty Marto, a w poniedziałek, 26 grudnia, w szkole żeńskiej świętej Marii Goretti. Były to dni przepełnione radością udzielającą się także rodzinom: niektórzy uczniowie zostali nagrodzeni, a inni, wybitni w praktykowaniu różnych cnót, otrzymali wyróżnienia.

Idea założenia tych szkół zrodziła się z prostego pomysłu, by pomagać Peru nie tylko materialnie, ale by zasiać w duszy każdego dziecka, każdego dorastającego chłopca i każdej dziewczyny, wielkie pragnienie świętości.

 

Dzisiaj mówi się wiele o pomocy socjalnej dla ubogich, a w optyce „politycznej poprawności” przyjęły się pojęcia takie jak „wolontariat”, „służba socjalna” czy „organizacje pozarządowe”, jednak to, co robimy my, wykracza poza to wszystko, nie jest to zwykła pomoc socjalna, lecz kontynuowanie ewangelizacyjnego dzieła samego Chrystusa, który oddał całe swoje życie na odkupienie świata, aby zbawić człowieka od jego grzechów.

A więc, naszą podstawową misją jako osób konsekrowanych nie jest po prostu pomoc dzieciom w uczeniu się matematyki, języków i innych przedmiotów, ale raczej pomaganie im, by zrozumiały, że odkupienie dotyczy każdego z nich, a zatem, by mogły odkryć, że są głęboko przez Boga kochane.