Udostępnij

Misja powołaniowa w Puno

LIS 19, 2022

Chcemy wam powiedzieć, że niektórzy księża z Prałatury Ayaviri zaprosili nas do zaprezentowania naszego charyzmatu młodym ludziom z Departamentu Puno.   

Diakon Deyvid (Kolumbijczyk) i br. Erick (Meksykanin) zostali wybrani, aby udać się tam i przeżyć czas duszpasterstwa młodzieży razem z braćmi z klasztoru diecezjalnego, czyniąc charyzmat MSP znanym na tym terenie.  

 

 

Mogli też podzielić się z innymi zakonnikami. Dzień upłynął między rozmowami, Adoracją Eucharystyczną, celebracją Mszy Świętej i różnymi zabawami dla młodzieży. 

Chcielibyśmy prosić Was wszystkich, abyście nie zmęczyli się modlitwą o to, aby wielu młodych ludzi znalazło odwagę pójścia za Chrystusem i oddania Mu swojego życia.