Udostępnij

Nieść Słowo Boże do wielu wiosek

MAR 25, 2022

Nasi „Misjonarze Słudzy Ubogich” nie ustają i ponownie rozpoczęli pracę ewangelizacyjną. Pierwszą odwiedzoną przez nich miejscowością było Huarqui, miaseczko położone w dystrykcie Lamay, w skład którego wchodzą gminy wiejskie: Pampacancha, Quellococha, Sasicancha i Chaupimayo.

Sytuacja pandemii sprawiła, że ​​katechiści nabrali nowego entuzjazmu i zaczęli jak najlepiej pełnić swoją posługę, gromadząc ludzi do modlitwy, zwłaszcza w niedziele, i dzieląc się Słowem Bożym z ludźmi.

Ludność przyjęła nas z wielką radością i zaprosiła do swoich domów na modlitwę. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w działaniach przewidzianych dla tej misji.

Bycie posłańcami Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa jest dla nas przywilejem. Polecamy się Waszym modlitwom.