Udostępnij

Misja naszej szkoły do kilku wiosek

LIS 25, 2022

Uczniowie różnych klas naszej szkoły dla chłopców "Francisco y Jacinta Marto" odwiedzili kilka wiosek misyjnych. Do tych małych misji księża, bracia i nauczyciele odpowiedzialni za uczniów przygotowywali chłopców z wielkim poświęceniem: próbowano przedstawień, piosenek i katechez na temat różnych treści wiary, które następnie chłopcy prezentowali w tych wioskach.   

Piękno tego działania polega na tym, że nasi uczniowie nie tylko otrzymali lekcje o Bogu, ale także nauczyli się, jak je przekazać. Młodzi ludzie byli bohaterami tej ewangelizacji i z wielką radością zanieśli Słowo Boże do tych miejsc.  
 

Wioskami, które skorzystały były społeczności Andahuylillas, Cecsenqalla, Yutu, Coñamuro, Cachabamba i Saqclla. Nauczyciele wiejskich szkół bardzo się ucieszyli i zaprosili nas do siebie ponownie, bo w tych społecznościach jest wielka potrzeba, nie tylko materialna, ale przede wszystkim duchowa.

Pilna jest obecność większej liczby kapłanów i osób konsekrowanych, aby nieść Chrystusa ubogim.

Wszystkich, którzy czytają to orędzie, prosimy, abyście nie byli obojętni wobec cierpienia tak wielu dzieci, tak wielu ubogich, którym nie tylko brakuje najpotrzebniejszych rzeczy, ale którzy przede wszystkim nie znają jeszcze Chrystusa. Wszyscy, nawet z naszych domów, możemy w jakiś sposób pomóc w szerzeniu Królestwa Bożego.