Udostępnij

Naszym ubogim dzieciom podoba się droga krzyżowa

MAR 30, 2022

Misjonarze nie chcą dawać ubogim tylko chleba materialnego, ponieważ, jak mówi nasz założyciel o. Giovanni Salerno, „jeśli dajemy biednym tylko chleb materialny, to czynimy ich coraz uboższymi” i z tego powodu sam nas namawia, aby „dawać chleb duchowy”. Naszym celem jest wdrażać naszych ubogich – a zwłaszcza wszystkie dzieci, którymi się opiekujemy – do praktyki modlitewnej, bo jeśli nie sprawimy, że ubodzy rozkochają się w Chrystusie, narazimy ich na niebezpieczeństwo wiecznego nieszczęścia, gdyż nie będą w stanie rozpoznać swojej wielkiej godności wynikającej z bycia dziećmi Bożymi i życia w nadziei nieba, które ich oczekuje.

Pięknie jest widzieć, jak wszyscy chłopcy i dziewczęta z naszych szkół żarliwie uczestniczą w drodze krzyżowej, podobnie jak nasi współpracownicy, którzy przyłączają się do tej cennej modlitwy.

Drodzy Bracia, zapraszamy was do wspólnej modlitwy. Módlmy się za Papieża, za Kościół, za świat, ponieważ, jak przypomina nam responsorium z Liturgii Godzin (Jk 5,16): „wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwych”.