Udostępnij

Nowiny z naszej umiłowanej misji na Kubie

NIE 16, 2021

Nie był to łatwy okres dla Kuby z powodu licznych trudności związanych z pandemią. Jednak ojcowie mieli możność odprawiania mszy świętej w kościółkach wielu wiosek, poświęcając się także odwiedzaniu chorych, udzielając im sakramentów, nie zaniedbując przy tym katechezy dla młodzieży i dzieci (tak bardzo potrzebnej w kubańskiej rzeczywistości).

 

Z tą pracą duchową łączymy także pracę, jaką misjonarze wykonują wśród ubogich dostarczając im żywność i lekarstwa. Poza tym pomagają odbudować kościół w wiosce Cumanayagua, gdzie codziennie odprawiają Mszę świętą – tymczasem w zaadaptowanej kaplicy bocznej. W miesiącu październiku Matka Boża Pątniczka mogła wznowić swoją pielgrzymkę po Arimao odwiedzając kolejne rodziny.

Na Kubie wspólnota w Pepito Tey (małej wiosce położonej w diecezji Cienfuegos) po wyjeździe o. Ursa MSP (dawnego przełożonego wspólnoty) do Peru składa się z o. Matiasa Branda MSP jako przełożonego, o. Giuseppe Cardamone MSP i o. Sebstiana Dumonta MSP.