Udostępnij

Odwiedzają nas ludzie z naszych misji

LIS 28, 2022

Od sierpnia tego roku mieliśmy pomysł, aby zaprosić do naszego domu dzieci, nauczycieli i rodziców z małych szkół wiejskich z miejscowości, które regularnie odwiedzamy. 

Pierwszymi wioskami, które przyjechały były Taccaraccay i Parara, dla których przygotowaliśmy miły program dnia złożony z katechezy, Mszy Świętej, wspólnego śniadania, obiadu i nieszporów, zwiedzania naszego domu, gier i zabaw sportowych.  

Dzieci bardzo dobrze się bawiły, ale nie tylko one, również nauczyciele i rodzice okazali wielką radość i zbliżenie. 

Następnie w czwartek 17 listopada odwiedziła nas grupa z dzielnicy Rondocan, a w poniedziałek 21 kolejna grupa z Conchacalla (z dzielnicy San Jerónimo) i wreszcie w czwartek 24 ostatnia grupa z "Alto Cucuchiray" i "Yarkakunka".

W sumie z możliwości poznania nas skorzystało 200 dzieci. Wielu po swoich doświadczeniach zeznawało, że było to dla nich coś niezapomnianego, gdzie mogli lepiej poznać swoją wiarę, wyrwać się z twardej rzeczywistości i choć raz żyć inaczej.  

Wszyscy powinniśmy mieć prawo do odpoczynku, do przeżywania zdrowego roztrenowania i stopniowego wzrostu w wierze; ale niestety jesteśmy świadomi, że wiele z tych dzieci nie ma do tego dostępu, ponieważ po zakończeniu zajęć szkolnych i odrobieniu lekcji muszą spędzić całe popołudnie, pomagając rodzicom w doglądaniu owiec lub kilku zwierząt, które posiadają.    

Dziękujemy Wam wszystkim za to, że jesteście otwarci na Boże natchnienia i dzięki temu to wszystko jest możliwe.