Udostępnij

Pokarm dla najuboższych

LIS 23, 2021

Łaska Boża wzbudza w sercu każdego człowieka wielką hojność, by pomagać ogromnej liczbie ubogich, którzy tego potrzebują; dzięki temu w listopadzie mieliśmy możność wydać wiele żywności wspomagając całą rzeszę rodzin.
Pandemia dla nikogo nie jest czasem łatwym. Jednak jak zawsze w najgorszej sytuacji znaleźli się ubodzy. Zatem nie możemy zapominać o ich cierpieniach i ich bólach.

Jest rzeczą ważną na nowo odkryć radość dawania i oddawania siebie. Jakież to piękne! Dzieje się tak, jeśli naprawdę uwierzymy, że „dając jest się obdarowanym”. Kiedy weźmiemy na serio słowa Jezusa, który przypomina nam, że Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20,35), odkryjemy, że słowa te wychodzą poza święte stronice i stają się ciałem w naszym życiu. Bądźmy hojni wobec ubogich, a Bóg nie poskąpi nam swojej hojności.
W tym miesiącu każda rodzina otrzymała: 10 kg ryżu, 10 kg cukru, 5 kg fasoli, 1 kg soli, 5 puszek mleka, 3 puszki tuńczyka, 14 kg ziemniaków, 3 kg cebuli, 3 kg marchwi, 1 kg sałaty, 1 kg sera i 20 bochenków chleba.

Rozdano około 14 ton żywności, z czego skorzystało ponad trzysta rodzin. Dziękujmy Bogu, że pozwala nam oglądać w naszych domach cud rozmnożenia chleba.