Udostępnij

Uroczystość Matki Bożej od Filaru Krzyża

PAŹ 17, 2022

Dziękujemy Bogu, że 12. października, w uroczystość Matki Bożej Pilar (na Kolumnie), w szczególnym dniu dla wszystkich Misjonarzy Sług Ubogich, mogliśmy dzielić radość siostry Lourdes Chino Champi, która złożyła śluby wieczyste, ostatecznie deklarując posłuszeństwo, ubóstwo i czystość oraz otrzymała pierścień jako symbol swego zaangażowania. Podczas tej samej celebracji nowicjuszka Ana Cristina Huisa Quispe po raz pierwszy złożyła śluby czasowe i założyła habit oraz krzyż Misjonarki Sługi Ubogich, przechodząc do nowego etapu formacji: „postnowicjatu”. Także młoda Maribel Illatinco Yupanqui, po rocznym rozeznaniu wraz z siostrami, otrzymała krzyż i strój postulantek, stając się częścią wspólnoty Misjonarek Sług Ubogich. Uroczystości przewodniczył o. Walter Corsini, wikariusz generalny Misjonarzy Sług Ubogich, na którego ręce wspomniane śluby zostały złożone.

 

Z wielką radością informujemy również, że siostra Maria Bertha świętuje srebrną rocznicę ślubów wieczystych – 25-lecie swojego związania się z Panem jako Misjonarka Sługa Ubogich, która wierna misyjnemu nakazowi Jezusa, będąc jedną z pierwszych konsekrowanych kobiet naszego młodego Instytutu, wskazała drogę, którą podążamy, podejmując misyjną przygodę wśród najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących.

Niech Najświętsza Maryja Panna Matka Ubogich chroni i pomaga naszym siostrom w ich konsekracji i niech spływają obfite łaski oraz błogosławieństwa na ich powołanie Misjonarek Sług Ubogich.

Dziękujemy za „tak” powiedziane Jezusowi!