Ajofrín, k/Toledo w Hiszpanii

Dom formacyjny

Jest to wyjątkowe miejsce formacji młodych chłopców z różnych narodów, którzy, po co najmniej rocznym doświadczeniu na naszych misjach, poczuli wezwanie do oddania całego życia Bogu w służbie najuboższym i są ukształtowani intelektualnie oraz duchowo w charyzmacie Ruchu.