Andahuaylillas, k/Cuzco w Peru

Miasteczko Chłopców

Zainaugurowany w 2007 roku, służy codziennie 500 osobom, w tym członkom społeczności, dzieciom i młodzieży uczącej się, nauczycielom, instruktorom i personelowi. Z zadowoleniem przyjmuje: 

 • Żłobek „Św. Tarsycjusza”:

  przyjmuje powierzone nam porzucone lub doświadczające przemocy domowej dzieci i młodzież

 • Rok św. Augustyna:

  Młodzi chłopcy, którzy przez rok – przeżywający długi i sprzyjający okres rozeznania powołania – oddali się służbie Bogu i najuboższym.

 • Centrum Powołań „Św. Ludwika Gonzagi”:

  przyjmuje chłopców w wieku od 11 do 17 lat, którzy myślą o powołaniu kapłańskim i zakonnym.

 • Oratorium „Księdza Bosko”:

  w każdą sobotę otwiera swoje podwoje dla 150 ubogich dzieci z okolicy, oferując intensywny program obejmującyh katechezę, gry i zajęcia sportowe, który trwa przez cały dzień.

 • Szkoła św. Franciszka i Hiacynty Marto:

  bezpłatnie przyjmuje 290 biednych dzieci i młodzieży. Jezus stanowi centrum szkoły, dlatego nasi chłopcy na zmianę uczestniczą w Adoracji Euchrystycznej.

 • Techniczne Centrum Zawodowe:

  proponuje uczniom szkół średnich kształcenie techniczne, zapewniające możliwość uzyskanie dyplomu w ciągu dwóch lat.

 • Misja:

  Kapłani i bracia Misjonarze Słudzy Ubogich okresowo udają się na misje w Wysokiej Kordylierze.