Cienfuegos na Kubie

Misja na Kubie

Utworzona przez trzech kapłanów. Poświęcają się ewangelizacji kubańskich wiosek, umieszczając w centrum sakramenty. Odwiedzają chorych, chodzą od domu do domu, głosząc Ewangelię. Poświęcają się także pomocy najuboższym, zapewniając im niezbędne lekarstwa i żywność.