Cuzco w Peru

„Villa Nazareth”

Jak sama nazwa wskazuje, „Villa Nazareth” ma być odzwierciedleniem pokornej i świętej rodziny z Nazaretu, dlatego też Małżeństwa, które chcą zaangażować się w charyzmcie „Misjonarzy Sług Ubogich”, stawiają na pierwszym miejscu życie rodzinne, wzbogacając je klimatem modlitwy i oddają się służbie najuboższym.

 • Współpraca w „Miasteczku Chłopców”

  Mężowie misjonarze pomagają w szkole dla chłopców, w warsztatach zawodowych i w administracji, ofiarując swoje życie w służbie ubogim.

 • Współpraca w szkole żeńskiej

  Żony misjonarki współpracują w wychowaniu ubogich dziewcząt, poświęcając się różnym obowiązkom administracyjnym, prowadzą lekcje i katechizują.

 • Odwiedziny w domach ubogich

  Małżeństwa misyjne odwiedzają okresowo domy uczniów, bardzo ubogie domy z rodzinami żyjącymi w niepewnej sytuacji.

 • Rozdział żywność wśród potrzebującym

  Od początku pandemii Covid-19 małżeństwa misyjne były zaangażowane w przygotowywanie i dystrybucję paczek żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin w naszych szkołach.