Lima w Peru

Dom dziecka w Limie

przyjmuje biedne dzieci, które przybywają z Kordyliery, aby poddać się operacjom chirurgicznym, a także służy jako dom formacyjny, w którym siostry studiują różne specjalności z zakresu pielęgniarstwa, pedagogiki itp.