Cuzco w Peru

Dom Macierzysty w Cuzco

Z tego domu grupy Sióstr Misjonarek Sług Ubogich wyruszają, aby ewangelizować najbiedniejsze wioski Wysokiej Kordyliery; opiekują się także wieloma chorymi dziećmi oraz dziewczynkami i dziewczętami osieroconymi lub znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 • Żłobek „Św. Teresy”:

  Przyjmuje ubogich chłopców i dziewczęta oraz liczne dzieci z różnego stopnia upośledzeniem fizycznym i umysłowym; jest to także dom, w którym niektórzy młodzi ludzie mogą dorastać w zdrowym – z każdego punktu widzenia – klimacie.

 • Dom studencki „Św. Agnieszki”:

  Pozwala na naukę w darmowej szkole z internatem „Św. Marii Goretti” około 25 dziewczynom z bardzo ubogich rodzin lub mających poważne problemy.

 • Szkoła „ Św. Marii Goretti”:

  Przyjmuje około 280 ubogich uczennic. Uczennice otzymują również wykształcenie techniczne w specjalnościach: szycie, tkactwo, gotowanie, ceramika i informatyka.

 • Oratorium „Bł. Laury Vicuña”:

  Przyjmuje około 280 ubogich uczennic. Uczennice otzymują również wykształcenie techniczne w specjalnościach: szycie, tkactwo, gotowanie, ceramika i informatyka.