Guadalajara w Meksyku

Misja w Meksyku

Założona w 2017 roku; obecnie składa się z 6 sióstr, które poświęciły się następującym apostolatom: przygotowaniu do sakramentów (spowiedź, Komunia i bierzmowanie), odwiedzinom domowym oraz opiece nad chorymi i starszymi – zanoszą im takze Święty Wiatyk.