Cuzco w Peru

Misje w Andach

w wielu wioskach Kordyliery Andyjskiej w Peru siostry służą najuboższym poprzez ewangelizację, zapewnienie podstawowego wyżywienia i pomocy udzielanej chorym.

  • Misja w Cusibamba

    W tej miejscowości na wysokości ponad 3600 m n.p.m. żyje i pracuje wspólnota naszych Sióstr Misjonarek Sług Ubogich, pomagając około 140 dzieciom i grupie osób starszych dzięki prowadzonej stołówce.

  • Misja w Rumichaca

    Jest odpowiedzialna za tymczasową opiekę nad chorymi dziećmi z Domu „Św. Teresy” z Cuzco, które muszą zmienić klimat, na bardziej umiarkowany i cieplejszy niż w Cuzso.

  • Misja w Punacancha

    W tej miejscowości położonej na wysokości 3930 m n.p.m. siostry prowadzą codzienną katechezę, zarządzają stołówką dla biednych dzieci, odwiedzają chorych w ich domach i nauczają w różnych szkołach.